Vollen hadde eget postkontor i 102 år

Posten skal fram, men det er flere år siden Vollen hadde sitt eget postkontor. Det ble nedlagt 31. august 1997. Da hadde stedet hatt eget postkontor i 102 år.

Av Svend Aage Madsen

DEN GANG: Det eldste postkortet fra Vollen viser huset med Voldebugtens Postaabneri (t.h.) og hotellet (t.v.), som de første årene også fungerte som brevhus. POSTKORT UTLÅNT AV JAN MICHELET

I dag er det løsningen med Post i butikk som gjelder, hvis du som Vollen-boer skal sende eller hente pakker. Du finner den moderne formen for postkontor både hos Bunnpris på Blakstad og Rimi på Bjerkås.

I DAG: Det gamle bygget som huset Vollens postkontor for over hundre år siden, er i dag restaurert og inneholder sushirestauranten Smak & Sans. FOTO: SVEND AAGE MADSEN

Post i butikk er likevel ingen ny oppfinnelse. Det var nemlig slik Postens historie startet i Vollen, den gang landhandler og poståpner Chr. Christensen første gang smalt datostempelet ned i blekkputa og annullerte frimerkene på brevet. Han var yngste sønn av jakteskipper, også kalt «Vollemannen», Hans Chr. Christensen (1810-1904), som hadde kjøpt Vollen i 1870.

Beskikkelsesbrevet til landhandler Christensen ble undertegnet og utstedt ved postkontoret i Kristiania 21. desember 1898, og gjaldt i første omgang for tre år. På stempelet sto det å lese VOLLEBUGTEN. Det var av den såkalte sveitsertypen med lukket stjerne, og ble tatt i bruk første gang 1. januar 1899.

BEVISET: Dette unike dokumentet viser at landhandler Chr. Christensen ble beskikket til stillingen som poståpner i Vollen 21. desember 1898. Han fikk ikke lønn de første årene, og kunne hellet ikke si opp sin stilling. 

Stillingen var ikke lønnet til å begynne med, men i 1903 ble den betalt med 250 kroner. Etter tre år var lønnen økt til 350 kroner, mens den i 1914 ble lønnet med hele 550 kroner.

Det norske postvesenets historie går ytterligere 250 år tilbake i tid. Poståpneri er en eldre betegnelse på et lite postkontor på landsbygda i Norge, ledet av en poståpner. Navnet kommer av at den ansvarlige åpnet postvesken, tok ut det som skulle leveres på stedet og la ned post som skulle andre steder.

Enhver embedsmann, tjenestemann eller gjestgiver kunne pålegges å være poståpner fra 1647, da postvesenet ble etablert. Først ble de betalt med portofrihet for egne brev, men etter hvert fikk de lønn.

Fra 1842 ble mange landhandlere utnevnt til poståpnere, og i 1871 bortfalt embedsmennenes plikt til å være poståpner.

 

Volden brevhus

Volden brevhus var underlagt Kristiania postkontor og inngikk i landpostruten i Asker, opprettet i 1895. Landhandler Chr. Christensen var bestyrer. Volden Brevhus, som holdt til i landhandleriet hans i Arnestadveien 2, ble nedlagt 1. januar 1899 (sirk. 48, 24.12.1898), samtidig med opprettelsen av Vollebugten poståpneri.

Jan Michelet, forfatter av boken «En hilsen fra Asker», skriver at i de årene Vollen kun var et brevhus, ble frimerkene annullert med et 4 rings stempel med tallet 192 i midten. Postverket vedkjente seg nemlig ikke at de hadde mottatt brevet før det ble stemplet nok en gang ved ankomst til Asker, denne gang med et datostempel.

UTEN DATO: Brevhuset i Vollen stemplet brev som ble levert inn med tallet 192 omgitt av fire ringer. Brevene fikk ikke dato før de kom til Asker – i dette tilfellet 23. august 1898. På den måten bekreftet posten at de hadde mottatt brevet. 

Jeg har ikke funnet sikre kilder på hvor brevhuset og postkontoret lå til å begynne med, men det er grunn til å tro at det var resepsjonen på hotellet som fungerte som brevhus, og etter hvert også som poståpneri, før virksomheten ble flyttet til det lille huset tvers over gaten. Voldebugtens Postaabneri er nemlig avbildet på at av de eldste postkortene som finnes fra Vollen.

I riktig gamle tider kom posten til Asker fra Christiania med diligencen, og den ble hentet ned til Vollen fra Jansløkka skole eller Asker gård. Noen organisert postrute var det ikke. Det var opp til den enkelte å hente post, eventuelt å ta med brev hjem til naboen. Da Drammensbanen ble åpnet i 1872, ble posten flyttet til Asker stasjon, og derfra ble den så kjørt til Vollen.

Fra 1. oktober 1921 ble navnet stavet Vollebukta, danske ”bugten” var ikke populært, men poståpneriet endret navn til Vollen i Asker allerede 1. juli 1925. I 1955 flyttet posten til Vollenveien 2, der tegneren Øivind Jorfald og hans Hebbe Lilles Galleri holder til i dag. Det lille hvite huset på Vollen Handelssted fungerte som posthus frem til 1985. Det ble underlagt Asker postkontor fra 1. juni 1965, og endret navn til bare Vollen fra 1. september 1968.

 

Bygda ble delt

Til å begynne med var det ikke postombæring i Vollen. Postkontoret var bare åpent i noen timer hver dag, og folk måtte selv plukke med seg sine egne brev når de stakk innom. På den måten fikk man jo også en viss oversikt over hvem i nabolaget som fikk brev.

Da Chr. Christensen døde, ble søsteren hans Inger Christensen konstituert som poståpner. Lokalbefolkningen anbefalte at hun fikk stillingen, men frøken Anne Lunde ble ansatt. Hun ble siden fulgt av Kirsten Margrethe Foss og Anne Marie Hotvedt. Sistnevnte var styrer fra 1944-1975.

SIN FARS DATTER: Ane Marie Hotvedt var styrer på postkontoret i Vollen fra 1944 til 1975. Hun var datter av landhandler Chr. Christensen, som også var Vollens første poståpner. Poststyrer Ane Marie Hotvedt tok ofte med seg regnskap og statistikk hjem. Her feirer hun sølvbryllup med sin snekker-mann Lorentz Hotvedt, som for øvrig bygde det lille postkontoret hvor Hebbe Lilles Galleri holder til i dag. PRIVAT FOTO 

På 60-tallet fikk eiendommene på Gisletoppen tilbud om å få posten levert i egen kasse, men forutsetningen var at de endret postadresse fra 1390 Vollen til 1380 Heggedal. Ettersom alle takket ja, førte det til en splittelse i ”bygda”, der de privilegerte meldte ”overgang” til Heggedal for å slippe å forholde seg til den tungvinte postgangen i Vollen.

Mari Sandbu fra Røyken kom til posten i Vollen på begynnelsen av 70-tallet. Mari var godt kjent både med folk og området, ettersom hun og mannen Steinar Sandbu fra 1953-1958 forpaktet en eiendom i sentrum, samtidig som Mari solgte blomster på torget i Oslo.

HALLO I LUKEN: Postsparebanken var en viktig del av jobben til Mari Sandbu, som kom til det lille postkontoret i Vollen i 1976. PRIVAT BILDE 

 

Sønnen Erik Johannes Sandbu husker hvordan moren tok bussen fram og tilbake til Vollen, og at hun likte seg godt på det lille postkontoret. Men kontoret manglet innlagt vann, slik at Mari måtte til naboene for å gå på toalettet. Onsdag hadde hun pause midt på dagen, og så åpnet hun igjen på ettermiddagen. Arbeidsplassen var trang, men trivelig. Det handlet om å ekspedere kunder, sortere post og om å betjene Postsparebanken.

 

Postproblemer

Postens storhetstid i Vollen endret seg dramatisk på slutten av 1990-tallet, ironisk nok samtidig med at innbyggertallet i denne delen av Asker eksploderte. Postverket slet blant annet med rekrutteringsproblemer og sykmeldinger blant postbudene. En begynnerlønn på 147.000 kroner i 1998, med muligheter for en topplønn på 191.000, gjorde det mer fristende å satse på en annen karriere. En periode midt på 90-tallet var det så ille i Vollen og på Vettre at posten sjelden var i kassene før sent på ettermiddagen.

I en artikkel forteller Aftenposten at lørdagsbudene 1. januar 1997 sluttet å ta med B-post fordi de måtte forsikre seg om at brevene med full porto kom frem. Vettre og Vollen var utpekt som et problemområde med store forsinkelser og bemanningsproblemer. «Her er det ikke sjelden at posten først kommer ved 15-16-tiden», står det i et internt notat.

Poståpneriet ble omgjort til underpostkontor i 1973, og postkontor i 1977. Tidligere postnummer 1390 ble beholdt under omorganiseringen, i tillegg til nytt postnummer 1391.

POST BLE GALLERI: Hebbe Lilles Galleri holder i dag til i det gamle postkontoret i Vollen. Det ble nedlagt, da posten flyttet inn i Helselagets Hus tvers over gaten. FOTO: SVEND AAGE MADSEN

HER ER SKILTET: Tegneren Øivind Jorfald holder til i det gamle postkontoret i Vollen, og han har tatt vare på skiltet som en gang var festet på utsiden av bygget. Pengeskapet sto etter sigende i hjørnet til høyre for ham. Her er gulvet ekstra forsterket. FOTO: SVEND AAGE MADSEN 

 

Nye lokaler

Vollen Helselag tok i 1985 initiativ til å bygge nytt i Vollen sentrum, med plass til både postkontor, eldresenter, helsestasjon og legekontorer. Postkontoret flyttet inn i nye lokaler i Helselagets Hus 28. oktober 1985.

SLUTTEN: Vollens siste postkontor holdt til i Helselagets hus frem til det ble nedlagt. FOTO: SVEND AAGE MADSEN. 

Allerede i 1996 var krisen i Posten så stor at det ble bestemt at 72 av 219 postkontorer i Oslo og Akershus skulle nedlegges innen 1999.

Postsparebanken var i sin tid en viktig grunn til å oppsøke postkontoret, hvor sparepengenes overføring til egen konto ble feiret med sparemerker, stemplet og nøyaktig ført inn i en rød eller gullfarget bankbok. Men stadig hyppigere bruk av betalingskort og direkte innskudd på lønnskontoen gjorde bruken av penger mindre viktig.

Postkontoret i Vollen ble lagt ned 31. august 1997.

SISTE POST: Dette brevet er stemplet 30. august 1997, den siste dagen Vollen hadde eget postkontor. 

Alfhild Bjørgo var Vollens siste poststyrer. Hun husker godt hvordan lokalbefolkningen gikk i tog for å protestere mot nedleggelsen – men til ingen nytte.

– Jeg og Anne Lise Tiller var de to siste som jobbet på posten i Vollen. Etter siste arbeidsdag gikk vi bort til Cafe Oscar for å drikke kaffe. Ut over det ble det ikke noen spesiell markering, minnes Alfhild.

 

Postkontorer i Vollenområdet

  • Østenstad

Postkontoret 1392 ØSTENSTAD poståpneri ble opprettet i 1968, og lagt ned 31. august 1991. Ny postadresse ble dels 1390 VOLLEN og 1392 VETTRE. Poståpnerne Kåre Johan Danielsen og Alf Gunnar Sandvik styrte postkontoret. I dag er det post i butikk hos Bunnpris, som holder til i samme bygg som postkontoret en gang lå.

  • Sjøstrand

SJØSTRAND BAD var brevhus i Asker, opprettet 1. august 1955 og nedlagt 1. august 1958. Post som ble levert inn her, ble sendt med bipostrute nr. 2251 Oslo–Vettre–Vollen i Asker. Brevhuset SJØSTRAND BAD ble lagt ned fra 1. mai 1958, og samtidig gjort om til poståpneri. Signe Resvoll var brevhusstyrer, fulgt av Liv Eldbjørg Tangvald Olsen, Steinar Størmo, Liv Iren Berg og Alfhild Bjørgo.

  • Bjørkås

Navnet ble 1. november 1959 endret til BJØRKÅS, og det ble fra 1965 lagt under Asker postkontor. 1396 BJØRKÅS ble lagt ned fra 1. september 1991, og ny postadresse ble 1390 VOLLEN. Ved omorganiseringen av postnummersystemet i mars 1999, fikk veiadressene under det tidligere postkontoret Bjørkås og nåværende 1390 VOLLEN postkontor tildelt postnummer 1390 og 1391 VOLLEN.

  • Konglungen

Også på Konglungen hadde de sitt eget poståpneri, et såkalt sesongpoståpneri på dampskipsanløpsstedet. Kontoret ble åpnet 15. mai 1918, og lagt ned 19. april 1945. Fra 1935 var det bare i drift i sommersesongen, som varte fra 15. mai til 14. september. Poståpner var fru Julie Evensen (f. 1865), som hadde en betaling på 200 kroner pr. sesong for jobben. Etter nedleggelsen ble posten overført til 1381 VETTRE

  • Vollen

Landhandler Chr. Christensen var Vollens første poståpner. Frk Anne Lunde overtok stillingen i 1934. Hun ble etterfulgt av Kirsten Margrethe Foss (1938), Anne Marie Hotvedt (1944), Mari Sandbu (1976) og Alfhild Bjørgo (1991)

 

Klikk HER  for å komme tilbake til innholdssiden.

 

 

Skriftlige kilder:

Historiske plakater i Vollen

En hilsen fra Asker, Jan Michelet

Aftenposten

Budstikka

Maihaugen.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen

bokhylla.no

 

Muntlige kilder:

Jan Michelet, Alfhild Bjørgo, Erik Johannes Sandbu, Øyvind Jorfald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.