Ta med bildene dine til skannemøte på Oslofjordmuseet

Vi ønsker velkommen til årets første møte i historielaget.

Tirsdag 16. januar klokken 19.00 arrangerer vi et nytt skannemøte på Oslofjordmuseet der vi inviterer folk til å komme og få sine Vollen-bilder skannet eller også reparert. Vi legger gjerne ut slike bilder på lagets facebook-side, som nå snart har 800 medlemmer.

På møtet vil vi også vise noen lokalhistoriske filmsnutter. Per Natvig vil vise digitalserte utgaver av tre gamle super-8-filmer. Den første er fra en tur Oslo-Tønsberg t/r for arbeiderne ved Arnestad bruk. Båten var blitt brukt som utstillingsbåt av Arnestad rundt kysten. Den andre viser demonstrasjon av et av Arnestads produkter på en utstilling på Frogner. Den tredje viser hvordan eiendommen “Bakkeli”, der familien Natvig bodde, så ut i sin tid.

Rockestolen, A-Kroken og de flotteste skipsmøbler ble produsert på Arnestad Bruk, der Oslofjordmuseet i dag ligger med sine leiligheter på toppen.

NB: Om noen sitter på digitaliserte filmsnutter som de tror kan ha lokalhistorisk  interesse, er de velkomne til å ta dem med og vise dem fram (fra minnepinne).

Vi varsler også om årsmøte i Vollen historielag tirsdag 13. februar kl. 1900 på Oslofjormuseet. Forslag til behandling sendes til post@vollenhistorie.no

Reklamer

Følg med i kommunens byggesaker

Slik finner du fram til sakspapirer om aktuelle utbyggings- og reguleringsplaner i Asker kommune:

Sakspapirer og korrespondanse for utbyggings- og reguleringsplaner i Asker kommune finner du ved å gå på nettet og klikke deg fram på følgende måte: asker.kommune.no> ‘Plan, bygg og eiendom’> ‘Hva skjer med din sak?’ >  trykk på den gule ’Søk’-knappen i ‘Søk i teknisk saksarkiv’> Fyll inn med de opplysningene du har. Tryggest å skrive årstall under ‘Saksår’ og det nummeret saken har under ‘Saksnr’, om du har det. Trykk deretter på den blågrå «Søk»-knappen.

Jens Evensen i hundre

I forbindelse med markeringen av Jens Evensens hundreårsdag arrangerer Vollen historielag åpent møte på Oslofjordmuseet i Vollen tirsdag den 7. november klokken 19.00. Program som følger:

Kort videokavalkade med episoder fra Jens Evensens innholdsrike liv

Evensens biograf Berit Ruud Retzer: ”Mannen som gjorde Norge større”

Samtale om Jens Evensens liv og virke mellom Jens Evensen jr., Berit Ruud Retzer og historielagets leder Harald Bøckman, inkludert spørsmål og kommentarer fra salen

På møtet vil det bli anledning til å kjøpe to nylig utkomne bøker om Jens Evensen:

* Berit Ruud Retzer: Jens Evensen – mannen som gjorde Norge større. Gyldendal 2017.

* Ingolf Vislie: Havet, oljen og retten. Orkana forlag 2017.

Vollen og Asker var Jens Evensens hjemlige base, her ladet han batteriene for de mange krevende oppgavene han ga seg i kast med for Norge

Møtet er gratis og åpent for alle.

 

Vollen historielags høstprogram 2017

Høstens program starter mandag 18. september klokken 18.00 med en vandring i Sjøvollbukta og på Lillehaugen ved Asle Johansen og Ludvik Sandnes.

Lillehaugen var som kjent hjemmet til Johan Anker og Nini Roll Anker.
Oppmøte ved hovedhuset i det tidligere Walstads gartneri nederst i bukta.
NB: Parkering på Tørkopp eller Furua, ingen parkering i Sjøvollbukta.
Samarrangement med Oslofjordmuseets venneforening.

Se hele høstprogrammet HER

Maud i hundre

Onsdag 7. juni

Kl. 11.00: Markering ved skipsbygger Christian Jensens familiegravsted på Asker kirkegård. Tale ved Harald Bøckman.

Kl. 16.00: Åpning av Maud-utstilling på Oslofjordmuseet. Taler ved ordfører Lene Conradi og prosjektleder Jan Wanggaard i “Maud Returns Home”.

Kl. 19.00: Foredrag av forfatteren Tor Bomann-Larsen: “Maud – en biografisk ekspedisjon”. På Oslofjordmuseet.

Alle bilder: ©Anne Bakken Sandtveit.
– Vårt mål er å få reist en skulptur utenfor Oslofjordmuseet som kan ligne på det vi ser på dette bildet, sier Anne Bakken Sandtveit.

Lørdag 10. og søndag 11. juni klokken 14.00:

Lokalhistoriske vandringer i skipsbygger Jensens fotspor.

Oppmøte ved Oslofjordmuseet.

Søndag 11. juni

Kl. 19.00: Filmen “Frossent hjerte” vises på Oslofjordmuseet. Filmen er basert på Bomann-Larsens bok om Amundsen. Innledning ved regissør Stig Andersen.

Alle arrangementene er gratis for publikum.

Utstillingene er åpne daglig kl. 11 – 16 og under arrangementene.

Oslofjordmuseet              Vollen Historielag i samarbeide med Oslofjordmuseets Venner og Heggedal og Omegn Historielag

Årsmøte i Vollen historielag

Årsmøtet for Vollen historielag finner sted på Oslofjordmuseet

Torsdag 9 mars kl.19.00

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  • Årsberetning
  • Årsregnskap og revisors beretning
  • Planer for lagets arbeid i kommende år
  • Fastsettelse av kontingent for inneværende år
  • Eventuelle innsendte saker
  • Valg av leder, styre, revisor og valgkomité

Saker som skal behandles på årsmøtet må være kommet til styret senest 12 februar.

Etter årsmøtet blir det kåseri ved gartner Knut Auke fra Hesleberg Gartneri “Blomsterdyrking i Vollen”.

Les årsmøtedokumentene – ved å klikke HER

Vel møtt!

Styret