Foreningssaker

Velkommen til årsmøtet for historielaget

Gode medlemmer.

Årsmøte 2023: Vi varsler med dette om årsmøte i Vollen historielag 28. februar klokken 19.00 på Oslofjordmuseet.

Saker til behandling på årsmøtet sendes styret på post@vollenhistorie.no innen 31. januar

Årsmøtet skal behandle:

 • godkjenning av innkalling og saksliste
 • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 • årsberetning
 • årsregnskap og revisors beretning
 • planer for lagets arbeid i kommende år
 • fastsettelse av kontingent for inneværende år
 • eventuelle innsendte saker
 • valg av leder, styre, revisor og valgkomité

Styret

Vollen historielag


Lagets årsmøte 2021: Årsmøtet i historielaget utsettes til Covid 19 situasjonen er mer avklart. Det nåværende styret fortsetter til det kan kalles inn til årsmøte.


2020:

Dere innkalles, som tidligere varslet, til årsmøtet for Vollen historielag, som vil finne sted på Oslofjordmuseet tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00.

Klikk HER for lese dagsorden for årsmøtet og årsrapporten for Vollen historielag 2019. Vi beklager at den på grunn av inntrufne omstendigheter kommer noe seint. Årsmøtets dagsorden går fram av det vedlagte kjedete dokumentet.

Etter årsmøtebehandlingen vil Terje Martinsen, leder i Heggedal og omegn historielag og tidligere leder i Røyken historielag, kåsere over emnet ”Det er derfor vi bor her, og løst og fast om Vollenfolk – sett fra Heggedal”.

Enkel bevertning.
Alle medlemmer og ledsagere er velkomne.

Hilsen styret


Husk å betale medlemskontingenten:
Medlemskonto 1503 37 30087
Medlem kr 250 – familiemedlemskap kr 400
Husk navn og e-post på innbetalingen. Betalingsfrist 4/4


   Nyhetsbrev mars 2018

Kjære venner av Vollen og omegns historie og kultur

Årets møte om Maud ble en fengslende fortelling fra Jan Wanggaard om Mauds ferd fra Cambridge Bay til Grønland der hun venter på våren på Grønlands vestkyst. Neste sommer går ferden videre til Norge via Island og muligens Færøyene – avhengig av været. Maud kommer i første omgang til Tofte der hun kommer til å ligge for forberedelser og konservering. Hvor hun ender opp til slutt er foreløpig usikkert og ingen beslutning er tatt om plasseringen. Møtet som var i samarbeide med Oslofjordmuseet hadde over 200 tilhøre.

Så minner vi om vårens program:

 • Søndag 22. april: Medlemsutflukt til Hurum gjennom Røyken
 • Søndag 8. april: Sjælsøndag – samarrangement Oslofjordmuseet. Utenfor museet.
 • Søndag 27. mai: Åpning av nytt veifar Eid-Sjøvollbukta. Samarrangement med Heggedal og omegn historielag.
 • Tirsdag 12. juni: ”Vennely” i hundre. På Vennely.

Tur til nye Asker
Asker, Røyken og Hurum blir slått sammen i 2020. La oss derfor gjøre oss litt kjent med nabobygdene på forhånd.
Vi inviterer medlemmene til en busstur søndag 22. april.
Det blir en komfortabel turbuss og Terje Martinsen skal være guide. Han vil holde oss løpende orientert om det vi får se underveis. Turen vi har lagt opp går kysten rundt med første stopp/pause på Hernestangen hvor Røyken Historielag har samlet interessante landbruksmaskiner og utstyr. Neste stopp blir Holmsbu hvor vi inntar en lett lunch. Herfra drar vi til Tronstad Gård. Her er det et mini-museum samlet av Hurum Historielag og av gårdens eier Jens Petter Blickfeldt, som også vil orientere oss. Vi regner med en kaffestopp på hjemveien.
Avreise fra Vollen Skole (Håkavikveien) kl 10.00. Retur ca kl 16.
Påmelding til post@vollenhistorie.no eller sms eller telefon til 908 20 695 (Ulf Dambo)
Påmeldingen er bindene. Medlemskontingent for i år må være betalt. Maks 50 plasser. Påmeldingsfrist 4. april.
Pris: kr. 350.- betales til konto 1503 37 30087
Merk betalingen «Busstur»
Prisen inkluderer lunch på Privaten Café i Holmsbu og kaffestopp.

Gruppene – vær med å samle historien!
Vi har som nevnt tidligere noen grupper som jobber med forskjellige temaer:
Hagebruk, Handel/sentrum, Båtbyggerne, Vollensanger, Fiske og fiskere, Sommergjestene, Maud.
Vi trenger flere medlemmer som kan være med i dette arbeidet.
Kontakt oss på post@vollenhistorie.no dersom du kan tenke deg å være med!

Det blir et spennende program til høsten.
Mer informasjon kommer i neste nyhetsbrev.

Vi ønsker alle medlemmer
God påske!

Styret


Julebrev 2017

Kjære venner av Vollen og omegns historie og kultur

Det nærmer seg jul og historielaget kan se tilbake på et aktivt år og en årbok som er mer innholdsrik enn noen gang. Vi har som kjent engasjert oss i den utviklingen som skjer i Vollen sentrum med utbygging. Planene for Vollen Marina går framover og historielaget er invitert til å delta med 1-2 representanter til et arbeidsmøte om kulturhistorie i forbindelse med pågående detaljregulering på Vollen Marina. Tandberg har foreløpig utsatt sine planer knyttet til Maudmuseet. Går man inn på historielagets nettsted http://www.vollenhistorie.no og ser nærmere under overskriften ”Følg med i kommunens byggesaker”, vil man finne detaljert framgangsmåte. For Tandbergs planer gjelder ”Saksår 2015, Saksnummer 11423”, og for Vollen Marinas planer gjelder ”Saksår 2017, Saksnummer 1134”.

Her er det foreløpige programmet for neste år:

Tirsdag 16. januar kl. 19.00: Vi skanner dine Vollen-bilder. Per Natvig viser årgangsfilmer. – På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 13. februar kl. 19.00: Historielagets årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. Svend Aage Madsen viser gamle turistbilder fra Vollen. – På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 27. februar kl. 19.00: Jan Wanggard oppdaterer oss om ‘Maud’s hjemreise Samarrangement med Oslofjordmuseet.- På museet.

Tirsdag 13. mars kl. 19.00: Nytt ”Mitt Vollen”. Ved Randi Enger Bråten (som vokste opp i dagens Selvik-villa). På Nærmiljøsentralen, Selvik-villaen.

Søndag 8. april kl. 12.00-15.00: Skjælsøndag. Samarrangement med Oslofjordmuseet. – Ved museet

Søndag 22. april kl. 11.00-17.00: Vi besøker våre naboer i sør: Medlemsutflukt med buss til Hurum gjennom Røyken, Terje Martinsen er vår guide.

Søndag 27. mai kl. 12.00: “Veifar mot fjorden”: Åpning av veifaret Eid-Sjøvollbukta. Samarrangement med Heggedal og omegn historielag.

Tirsdag 12. juni kl. 19.00: ”Vennely i hundre”. Vi feirer gode, gamle Vennely.

Medio august: Bringebærfestivalen i Vollen.

Lørdag og søndag 25. og 26. august: Fellesarrangement for historielagene i vår nye kommune. – På Hernestangen i Røyken. (Under planlegging kan bli endret)

September: Eva Almhjell forteller om Karin og Olav Sletto på ‘Vesleheimen’.

Oktober: Nytt ”Mitt Vollen”. – På Nærmiljøsentralen i Selvik-villaen.

November: Foreløpig åpent.

Tirsdag 27. november kl. 18.00: Julefestmøte på Vitos for medlemmer og ledsagere.

Vi ønsker alle en riktig God Jul, takker for godt fremmøte på møtene og håper å se så mange som mulig på neste års møter!

Hilsen

Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Famliemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087. Merk overføring med navn, adr. og epost.

Styret

Vollen historielag

http://www.vollenhistorie.no


   Nyhetsbrev september 2017

Kjære venner av Vollen og omegns historie og kultur

Høsten er her og vi håper å se mange på våre samlinger ut året!

Vi har måttet innse at åpningen av Veifaret fra Eid til Sjøvollbukta må utsettes. Prosjektene med veifar til fjorden er samarbeidsprosjekter med Heggedal og omegn historielag. Selv om vi er flere om jobben er disse prosjektene tidkrevende og vi må derfor tilpasse farten etter kapasiteten. I tillegg har et massedeponi ved starten på veifaret komplisert litt for oss. For å kunne jobbe mer effektivt med slike prosjekter ønsker vi flere medlemmer som kan melde seg til innsats. Vi er ikke så mange i styret så vi trenger hjelp til å være med å skape aktiviteter til glede for alle! Meld fra til en i styret eller til post@vollenhistorie.no

Vandringen i Sjøvollbukta 18/9 var populær med ca 55 deltagere. Asle P Johansen, Olaf W Sjøvold og Ludvik Sandnes ga et interessant og levende bilde av aktiviteter rundt Sjøvollbukta og Lillehaugen – Johan og Nini Roll Ankers hjem. Interessante bidrag kom i tillegg fra Svein Wilhelmsen og Lasse Naumann

Følg med på resten av årets program som blir:

 • Tirsdag 10. oktober kl. 19.00: ”Min Vollen-historie”, ved Gunnar Larsen. Gunnar Larsen er sønn av Gunerius Larsen, som sammen med Christian Engebretsen var de siste som drev Båtbyggeriet i Vollen. På Vollen nærmiljøsentral, Selvikvillaen. Lett servering.
 • Tirsdag 7. november kl. 19.00: Jens Evensen i hundre. Samtale mellom Jens Evensen jr., Evensens biograf Berit Ruud Retzer og Harald Bøckman i anledning jubileet. På Oslofjordmuseet.
 • Tirsdag 28. november kl. 18.00: Julefestmøte for medlemmer og ledsagere Sist men ikke minst er årboka i god rute og som vanlig blir denne delt ut på julemøtet.

Til de som ikke har betalt kontingenten for i år er det nå på tide å gjøre det nå og sikre seg muligheten til en årbok og deltagelse på Julefestmøtet!

Julefestmøtet blir som i fjor på Vitos på Vollen Marina og prisen blir den samme som i fjor, kr 495 som betales direkte til restauranten. Det blir god mat, hyggelig samvær og litt underholdning.

Det er ikke plass til alle medlemmene, så meld deg på til julemøtet snarest mulig!

Påmelding til ulf.dambo@gmail.com eller SMS til 90820695

Med høsthilsen

Styret i vollen historielag

Det er nå 758 medlemmer på vår Facebookside. Det tyder på stor interesse for våre aktiviteter. Kanskje du kjenner noen som har lyst til å støtte oss med et medlemskap? Vi er nå 229 medlemmer.

Medlemskonto 1503 37 30087
Medlem Kr. 250 Familiemedlemskap: kr 400

Husk navn og epost på innbetalingen.


Årsmøtet for Vollen historielag finner sted på Oslofjordmuseet

Torsdag 9. mars 2017 klokken 19.00

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 • Årsberetning
 • Årsregnskap og revisors beretning
 • Planer for lagets arbeid i kommende år
 • Fastsettelse av kontingent for inneværende år
 • Eventuelle innsendte saker
 • Valg av leder, styre, revisor og valgkomité

Saker som skal behandles på årsmøtet må være kommet til styret senest 12 februar.

Dokumenter
til Vollen historielags årsmøte for 2016 – klikk HER

Revisorrapport 2016

Etter årsmøtet blir det kåseri ved gartner Knut Auke fra Hesleberg Gartneri “Blomsterdyrking i Vollen”.

Vel møtt!

Styret


Tidligere:

Årsberetning for Vollen historielag for 2014

Vedtatt på årsmøtet for 2014, som ble avholdt på Oslofjordmuseet den 24. februar 2015.

 1. Oversyn

I 2014 hadde Vollen historielag sitt andre fulle driftsår. Aktiviteten fulgte i stor grad opp formene for virksomhet fra foregående år. Arrangementene våre har vært godt besøkt, med 65 deltakere i gjennomsnitt. Vi vektlegger også samarbeid med andre lokalhistoriske virksomheter.

Vi har hatt jevnt tilsig av medlemmer. Ved årets utgang hadde vi ca. 150 medlemmer, mot 98 året ved forrige årsslutt. Vi har lagt opp til å anordne egne arrangementer for medlemmene to ganger i året.

Ved årets slutt hadde historielaget ca. 65.000 på bok, og har således en forholdsvis god økonomi. Det skyldes for det første det økte medlemsantallet, men også salg av boka ”Vollen – fra fortid til nåtid”, som kom ut i 2013.

 

 1. Styrets sammensetning og arbeid

På årsmøtet for 2013 den 25. februar 2014 ble Terje Madsen og Frode Omdahl innvalgt som styremedlemmer, og Sverre Jervell trådte ut av styret. På første styremøte konstituerte styret seg på følgende måte:

Leder: Harald Bøckman

Nestleder: Gro Hansson

Sekretær og årbokredaktør: Morten Gisle Johnsen

Kasserer: Monika Roser Heineberg

Webredaktør: Svein-Ivar Fors

Ansvarlig for temagruppene: Olaf Werner Sjøvold

Ansvarlig for medlemskontakt: Frode Omdahl

Styremedlemmer: Terje Madsen og Øystein Øgaarden

I løpet av året har det vært avholdt 11 styremøter, inkludert et styreseminar om hvordan historielaget kan markere seg bedre i den lokale offentligheten. For styresamarbeid med andre, se eget oppsett.

 1. Revisorer og valgkomité

På årsmøtet for 2013 ble Marit og Svein Steffens gjenvalgt til revisorer for 2014. Samtidig ble Knut Førsund, Jens Evensen og Inger Gudem Torvbråten gjenvalgt som valgkomité.

 1. Historielagets nettsted Vollenhistorie.no

Nettstedet driftes av Svein-Ivar Fors. Nettstedet har gode muligheter til å bli en rikholdig kilde for lokalhistorie, både hva informasjon, rapporter, tekst og bilder angår, men vil i stor grad være avhengig av innspill fra medlemmer og andre interesserte.

 

 1. Temagrupper

For å gi folk mulighet til å engasjere seg i temaer de er interesserte i, har historielaget opprettet flere temagrupper. Disse gruppene kan samle seg om en avgrenset oppgave som f. eks. kan resultere i en artikkel i lagets årbok, eller de kan være mer langsiktige prosjekter. Olaf Werner Sjøvold har fra starten av koordinert de gruppene. I 2014 har følgende grupper enten vært i virksomhet (de to første) eller i ferd med å bli aktive: Garnerinæringen i Vollen, Handels- og servicehistorien, Eternitfabrikken og Tomra.

 

 1. Årets møtevirksomhet
 • 25. februar: Todelt møte:
  • Åpen del: Foredrag ved Tom Schmidt, professor i navnegransking i UiO: ”Hva gamle stedsnavn kan fortelle om Askers bosetningshistorie”. Ca. 85 til stede.
  • Lukket del: Årsmøte i Vollen historielag. Ca. 40 til stede.
 • 26. mars: “CEMENT – ei bygd i forandringens tegn”, ved Rolf Mulen Karlsen. På Oslofjordmuseet. Ca. 115 til stede.
 • 24. april: ”Krigen i Vollen.” Bidrag fra Karsten Andersen, Ragnhild Fors, Inger Bøckman, Tor Finstad, Håkon Arne Kristiansen, Gro Ellen Danielsen og Randi Pedersen v/ Olaf Werner Sjøvold. Samarbeid med Vollen pensjonistforening. På Vennely. Ca. 45 til stede.
 • 4. mai: Vandring fra Slemmestad langs Oldtidsveien og til Heggedal. Turguide var Terje Martinsen. Samarrangement med Heggedal og omegn historielag. Etterfulgt av foredraget ”1814 i Asker”, ved Tor Kr. Østeby. En del av Kulturuka i Asker. Ca. 65 deltok på vandringen, ca. 45 på møtet.
 • 1. juni: Utflukt til Eidsvoll for lagets medlemmer. 45 personer deltok på turen, som ble svært vellykket.
 • september: Geologisk vandring i Vollen ved geolog Johan Fredrik Bockelie. Ca. 25 deltok i regntungt høstvær.
 • oktober: ”Prøysen i Asker”. Samarrangement med Asker og Bærum historielag og Heggedal og omegn historielag i forbindelse med 100-års jubileet for Alf Prøysens fødsel. Arrangementet begynte ved Vøyensmia, og fortsatte på NaKuHel på Sem, der det var underholdning av visesanger Harald Dyrkorn, tale av John Rudolf Hanevold og kåseriet «Præstvægen på tværs på 1920- og 1950 – tallet» ved Sidsel Platou Aarseth. Ca. 80 deltakere.
 • oktober: «Heggedalsblikk på Vollen» ved Terje Martinsen, leder i Heggedal og omegn historielag. På Oslofjordmuset. Ca. 40 til stede.
 • november: «Dampskipstrafikken i Vestfjorden i gamle dager fra Christiania til Røken» ved Knut Larsen, leder for lokalhistoriegruppa i NaKuHel. På Oslofjordmuseet. Ca. 70 til stede.
 • desember: Julemøte med middag for medlemmene på Vennely. Presentasjon og utdeling av VHLs årbok for 2014, og foredrag ved Berit Ramsfjell om «Utvandringen til USA fra Asker». 68 deltakere, inkludert innbudte.
 1. Bringebærfestivalen lørdag 16. august

Denne festivalen er et samarbeid mellom historielaget, Vollen vel, Vollen sentrumsforening, Oslofjordmuseet og museets venneforening, samt engasjerte enkeltpersoner. Første festival ble arrangert i 2013 etter initiativ fra historielaget. Årets festival ble, i likhet med fjorårets, en ubetinget suksess.

Festivalen ble åpnet av ordfører Lene Conradi, og programmet ellers fulgte for det meste fjorårets konsept. I år fikk vi også Vollenkoret til å underholde, og REMAs flotte gratisfrokost foran Vollen hotell ble godt besøkt. Årets foredrag var ”Bier og bringebær”, ved Niels Rasch-Olsen.

Bringebærbonde Truls Bjerkerud fra Krødern hadde gjort en stor jobb for å høste bær i en sesong som allerede ebbet ut. Det ble omsatt vel 400 kilo bringebær, samt det meste av det Bjerkerud hadde med av saft.

Festivalen fikk generøs støtte fra Asker kommune.

På oppsummeringsmøte den 16. september ble det besluttet å videreføre festivalen neste år. Mot slutten av året signaliserte ledelsen i Vollen ungdomslag at de ville være interessert i å få til et sportslig arrangement i forbindelse med neste års bringebærfestival.

 1. Årbok og årboksredaksjonen

Historielagets andre årbok ble lansert på julemøtet den 2. desember. Årboka for 2014 var på ikke mindre enn 126 sider, og opplaget var økt fra 400 til 500. (Fjorårets årbok er nesten utsolgt).

Som tidligere har Morten Gisle Johnsen vært ansvarlig redaktør, og Svein-Ivar Fors ansvarlig for utforming og layout. Redaksjon har ellers bestått av Anna Bjørg Kolberg, Svend Aage Madsen, Terje Madsen og Olaf Werner Sjøvold.

Årboka trykkes i Asker, og historielagets medlemmer får årboka gratis. Den selges ellers for kr. 150. Fjorårets årbok gikk med et pent overskudd, og det samme er utsiktene for årets årbok.

I samarbeid med Vollen Vel arrangerte historielaget salgsbod av Vollenboka og årets årbok utenfor REMA to lørdager før jul, med godt resultat. Årboka selges for øvrig av en del av virksomhetene i Vollen sentrum, samt Oslofjordmuseet.

 

 1. Veifarprosjektet Heggedal-Vollen

Historielagene i Heggedal og Vollen gikk våren 2014 sammen om å søke Sparebankstiftelsen om støtte til å rydde og merke de viktigste gamle veifarene mellom Heggedal og Vollen. Vi ble tildelt kr. 65.000 til prosjektet. I løpet av høsten gjennomførte ei gruppe fra de to foreningene fire vandringer langs de gamle veifarene, for å få en oversikt over muligheter og utfordringer i forbindelse med prosjektet. Det gjelder ikke minst avtaler med grunneiere.

Planen er at det i løpet av våren og sommeren 2015 skal arrangeres dugnader, slik at minst ett av de gamle veifarene kan stå klar til å ”innvies” en gang på høsten. Så vil de andre følge på etter hvert.

Prosjektet passer godt med at 2015 er utropt til Friluftsåret.

 1. Samarbeid og møter med andre organisasjoner

Historielaget har et tett og godt samarbeid med Heggedal og omegn historielag, jfr. Veifarprosjektet. Vi hadde også et felles styremøte den 17. juni. Vårens vandring fra Slemmestad til Heggedal var et samarrangement mellom våre to foreninger.

Det årlige felles styremøtet med de andre historielagene i Asker og Bærum ble avholdt den 5. juni på Hasselbakken. Fra oss deltok Morten Gisle Johnsen og Harald Bøckman. På møtet ble det bl.a. avtalt å samarbeide om høstens Prøysen-møte.

Møte med Asker bibliotek sammen med Asker og Bærum historielag og Heggedal historielag om felles interesser fant sted på biblioteket den 14. november.

Historielaget har et jevnt og tett samarbeid med Oslofjordmuseet, som vi anser for en svært viktig ressurs for oss. 22. januar deltok Morten Gisle Johnsen og Harald Bøckman på en dédugnad eter initiativ fra Oslofjordmuseets venner, sammen med kystlagene rundt Oslofjorden.

Møtet om ”Krigen i Vollen” ble arrangert i samarbeid med Vollen pensjonstforening.

 1. Annen virksomhet:

Historielaget markerte seg med stand under Markedsdagene i Vollen 21. og 22. juni.

 1. mai: Foredrag om Vollens historie av Harald Bøckman for privat selskap på Oslofjordmuseet arrangert av Kai Låtun.
 2. juni: Terje Madsen og Øystein Øgaarden var klare til å fortelle om Vollen for Akershus Reiselivsråds ”Bli kjent-tur”, men turen ble avlyst av arrangørene.
 3. november: Foredrag om Vollens historie ved Harald Bøckman på Oslofjordmuseet i forbindelse med Høyres 130-års jubileum.
 1. Kulturminnevirksomhet

Vollen Montessori-skole kontaktet oss i forbindelse med at de har engasjert seg i prosjektet ”Rydd et kulturmnne”. De valgte gravhaugene på Årostoppen som ”sitt” kulturminne. På åpningsseremonien den 20. mai deltok Monika Heineberg, Frode Omdahl og Harald Bøckman fra historielaget.

Mariero. Da det i løpet av høsten ble kjent at det tidligere havebruket Mariero ble lagt ut til salg, skrev historielaget et brev til Asker kommune v/kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og anmodet om at kommunen måtte sikre denne fredete kulturhistoriske perlen for ettertida. Vi fikk aldri noe svar fra kommunen, men kommunens eiendomsdirektør uttalte til Budstikka at kommunen ikke hadde midler til å foreta et slikt kjøp, som i første omgang ville koste kommunen 10 millioner kroner.

Sjøvollbukta. Historielaget ble kontaktet av lokale beboere i Sjøvollbukta om en omstridt utbygging der. Laget sendte en kulturhistorisk begrunnelse til kommunens Plan- og bygningsavdeling for hvorfor vi mener at den foreslåtte utbyggingen vil ødelegge et viktig kulturminne (Del av gården der Emma Hjort i sin tid startet sin virksomhet). Vi har ikke fått svar på vår henvendelse fra kommunen, men våre synspunkter er referert i dokumentene som følger saken inn i 2015.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s