Drept av tysk ubåt for 75 år siden

7. mai 2020 er det 75 år siden løytnant Trygve Sjøvold ble torpedert.

KRIGSOFFISER: Trygve Sjøvold var løytnant på en minesveiper under krigen. Han ble drept av en tysk ubåt  7. mai 1945,  og ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren post mortem. FOTO: PRIVAT

Han var fartøysjef på minesveiperen NYMS 382 som var det siste allierte fartøyet som ble senket under krigen. Lite er det skrevet om hvalfangerne som ble norske sjøoffiserer under krigen. Flere av dem ble høyt dekorert under og etter krigen, men hva de var utsatt for og hva de utrettet vet vi lite om.

Trygve Sjøvold ble dekorert med St. Olavsmedaljen med ekegren post mortem. Han fikk Krigsmedaljen allerede i 1942, Krigsmedaljen med en stjerne i 1944 og med to stjerner post mortem. I 1943 fikk han den britiske utmerkelsen Distinguished Service Cross.
Det var flere norske soldater og offiserer som fikk denne utmerkelsen under krigen. I mange tilfeller vet man ikke så mye om bakgrunnen.
I dette tilfellet er det kunngjort i Admirality Fleet Orders 25. februar 1943, seksjon 2,
No 781 Honours and Awards – Royal Norwegian Navy
(H & A 1024/42. – 25.2.1943.)
The King has been graciously pleased to approve the following Award for great courage and enterprise when H.Nor.M.M.L. «125» struck a mine and was sunk.
The Distinguished Service Cross 
Sub-Lieutenant Trygve Sjövold, R.Nor.N.R., H.Nor.M.M.L. «125».
2. This award will not be gazetted.
Det er medlem av Vollen historielag Arild H Blixrud, som forteller dette.
Trygve Sjøvold var eldstebror av Arild H Blixruds mor Rønnaug f. Sjøvold.

Trygve Sjøvold fra Vollen reiste tidlig ut på hvalfangst. Hvalfangsten i 20- og 30-åra var økonomisk redning for mange. I 1938/39 gikk han styrmannsskolen og tok skippereksamen. Samme år satte han i gang husbygging i Skogveien, og giftet seg med sin Karen før han dro ut igjen. Krigen brøt så ut mens Trygve var ute på fangstfeltet.

 

Les mer i Vollen historielags årbok «Glimt fra Vollen» – ved å klikke HER

Se også Vollen historielags bilde- og anekdotearkiv på Facebook ved å klikke HER

Hurra for Svend Aage!

En gang for lenge siden, i 2015, ble Vollen historielags bilde- og anekdotearkiv lansert. Navnet ble lansert av Frode T Omdahl, og Svend Aage ble den drivende kraften bak denne virksomheten, noe alle som har blitt medlemmer hos oss raskt har kunnet observere.

Stor takk til vår alles bilderedaktør, profesjonell og engasjert, for facebook, for årboka vår og for at du alltid stiller opp. Sammen med Sonia utgjør dere et fint lag. Foto: Svein-Ivar Fors

Svend Aages sans for fotodokumentasjon, fra bilder med historisk sus til å dokumentere det hverdagslige og flyktige – som ofte i ettertid vil vise seg å romme viktige minner, har resultert i at vi allerede i dag sitter på en bildeskatt vi ikke ville ha vært i stand til å samle inn med tradisjonelle metoder. Svend Aage spinner ofte videre på bilder som andre legger ut, gjerne med et ”ledende” spørsmål, noe som gjør dokumentasjonen rikere.

I skrivende stund er det trolig bare timer om å gjøre før vi kan markere at vår facebook-side har ETT TUSEN MEDLEMMER. Det vil vi markere ved at en velfortjent skål vil bli brakt til Svend Aage med kurér, men han må sjøl finne fram trombonen og blåse en fanfare utover hele vide Vollen.

Og takk til alle dere ute som er med på denne dugnaden, som vi regner med aldri vil ta slutt.

Du finner Vollen historielags bilde- og anekdotearkiv ved å klikke HER

Hilsen styret i Vollen historielag

  1. april, 2020

 

Program 2020 for Vollen historielag

På grunn av den pågående korona-epidemien utsetter Vollen historielag all planlagt møtevirksomheten for resten av våren. Møtetemaene vil bli tatt opp igjen til høsten. Den årlige Skjælsøndagen avlyses. 
 
Medlemsutflukten til Tofte og «Maud» den 14. juni vil bli vurdert gjennomført ut fra hvordan situasjonen utvikler seg. Medlemmene varslet i god tid.


GJENNOMFØRING BLIR VURDERT:
Søndag 14. juni klokken 14.00: Medlemsutflukt til ”Maudheim” på Tofte.
Prosjektleder Jan Wanggaard tar oss i mot. Deltakerne må komme seg til Tofte på egen hånd. Medlemmene vil bli tilskrevet om detaljer.

Høsten 2020: Asker biblioteks bildeskatt om Vollen ble i sin tid samlet inn av Finn Pedersen. Vi inviterer spesielt eldre Vollenfolk til å komme og hjelpe oss med å identifisere steder og personer. På Oslofjordmuseet.

Høsten 2020: Slektsgransking – hva kan en finne ut om sin egen slekt? Slektsgransker Liv Birgit Christensen bistår oss. På Oslofjordmuseet.

Se programmet for Vollen historielag ved å klikke HER

 

Velkommen til årsmøtet for historielaget

Gode medlemmer.

Dere innkalles, som tidligere varslet, til årsmøtet for Vollen historielag, som vil finne sted på Oslofjordmuseet tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00.

Etter årsmøtebehandlingen vil Terje Martinsen, leder i Heggedal og omegn historielag og tidligere leder i Røyken historielag, kåsere over emnet ”Det er derfor vi bor her, og løst og fast om Vollenfolk – sett fra Heggedal”.

Enkel bevertning.
Alle medlemmer og ledsagere er velkomne.

Hilsen styret

Les mer om årsmøtet ved å klikke HER

Glimt fra Vollen 2019 er her

Så er tiden inne – Glimt fra Vollen 2019 har ankommet. Rett fra trykkeriet. Dermed har historielagets medlemmer skrevet i alt 994 sider med superlokal historie til nå.

Boka deles ut til medlemmene av historielaget fortløpende, men det er også mulig å sikre seg julegaven over alle julegaver – ved å bestille Glimt fra Vollen 2019 HER. Prisen er 200 kroner pluss 90 kroner i frakt. Boka vil også bli lagt ut for salg på forskjellige steder i Vollen.

Av bokas innhold nevnes Vollen i en brytningstid – om Anders Jacobsen Borgen og hans etterkommere, Søren Gudmundsen, Melkerampa – møteplassen som forsvant, historien om Gla’bakken, Turseileren «Lydia», Vollen-trærne forteller, VUL-historie, om juleforberedelser i en gartnerfamilie, og mye, mye mer.

Frokost på museet: Hva skjedde med torsken?


Nyt frokost med innhold på OSLOFJORDMUSEET  
5. desember 2019 08.00 – 08.45 Dørene åpner kl. 07:45
Vi spør Even Moland fra Havforskningsinstituttet og Espen Farstad fra Norges jeger- og fiskerforbund: Hva skjedde med torsken? Hvor ble det av Oslofjordstorsken? Hvorfor er bestanden så redusert, og – ikke minst – hvordan får vi den tilbake?

For 50,- serverer vi kaffe med enkelt tiltygg.
Budstikka byr på ferske nyheter.

Les mer HER

Velkommen til lansering av den nye Vollenboka

Tirsdag 12. november klokken 19.00 på Oslofjordmuseet lanseres den nye boka VOLLEN 2019.

Møtet er et samarrangement mellom historielaget og Vollen vel. Boka skildrer årets gang i Vollen i alle sine fasetter. Videre vil tre samstemte ordførere fortelle oss hvordan de opplever dette rare lille stedet vårt, og en av Norges mest meriterte fotografer, Morten Løberg, vil dele sine tanker om fotografiets historiske betydning. Boka inneholder ikke mindre enn 370 bilder fordelt over 168 sider mellom stive permer. Prisen er 300 kroner, og vil bli å få kjøpt på møtet.

Bokas redaktør, tekstforfatter og hovedfotograf er Knut Førsund, men også mange andre har bidratt med bilder.

Åpent for alle, lettere servering.

(Det tidligere annonserte møtet om lokalhistorie vil bli arrangert i vårprogrammet)

Velkommen til nytt møte i serien «Mitt vollen»

Kjell Hverven i yngre år, flankert av bror Odd, mor og søster Liv-Anne

Tirsdag 15. oktober klokken 19.00 inviterer vi til et nytt møte i serien ”Mitt Vollen”, denne gang ved Kjell Hverven, årgang 1940. Han har ett og annet å fortelle fra et langt liv i Vollen.

Møtet finner sted på Selvikvillaen. Enkel servering

NB: Det tidligere annonserte møtet den 12. november klokken 19.00 på Oslofjordmuseet om slektsgransking er utsatt til våren. Møtet den 12. november vil i stedet bli viet den nye bildeboka om Vollen, redigert av Knut Førsund. Medlemmene vil få nærmere informasjon etter hvert.

Velkommen til utstilling om Borgersensmia

Akvarell malt i 1988 av Einar Kolbjørnsen

28. september: I samarbeid med Vollen nærmiljøsentral og med velvillig bistand fra Asker museum, har Vollen historielag gleden av å invitere til åpningen av en utstilling om smia til smed Nils Kristian Borgersen, som i mange år var et kjent innslag i Vollens tidlige industrihistorie.

Den karakteristiske bygningen var i sin tid tiltenkt en plass i et nytt kystkultursenter i Vollen, men slik skulle det ikke gå. Smia forfalt så mye at den ikke var til å redde.

På oppdrag fra Asker museum begynte arkitekt Einar Kolbjørnsen å målsette smia, og fotograf Inge Jensen tok bilder korrelert med oppmålingene. Ved det ville det bli mulig å bygge en nøyaktig kopi. Slik har det ikke gått, men vi har både arkitektens tegninger og fotografens bilder, som absolutt fortjener en utstilling, sammen med gamle bilder fra livet på Arnestadholmen da smed Borgersen og familien virket der.

Utstillingen ”DE GA BORGERSENSMIA EVIG LIV” åpner lørdag 28. september klokken 15.00 på Vollen nærmiljøsentral – Selvikvillaen, og står ut oktober.