Aktiviteter

Vollen historielags vårprogram 2023

 • Tirsdag 21. mars: «Mitt Vollen» – ved Bjørg Enervold (Myhre). Bjørg er datter av Lilly og Arnt Myhre, som i mer enn en generasjon drev sin kolonialbutikk der kafeen «Little England» holder til i dag. Bjørg var i sin tid en framtredende idrettsutøver, med blant annet med to NM i spyd og ett i stafett (for øvrig sammen med vollenjenta Marit Borgen). Gro møteleder. På Selvik.
 • Søndag 16. april kl 11.00-13.00: Skjælsøndag. Vi viderefører en gammel Vollen-tradisjon. Arrangementet finner sted utenfor Oslofjordmuseet. Samarrangement med museet.
 • Søndag 7. mai: Ekskursjon til Vestfold og Borrehaugene. Samarbeid med Heggedal historielag.
 • 20. mai: Kulturvandring på Bjerkås i forbindelse imed Asker kulturfestival. Ulf koordinerer med Heggedal – fint å få et noe fastere opplegg.
 • 2 juni. Jubileumsmøte.

 • Torsdag 28. februar: Årsmøte i Vollen historielag. Info til medlemmene vil bli distribuert i god tid.

 • Tirsdag 17. januar kl 19.00:
  «Blücher – vrak eller kulturminne?» Samtale med tidligere riksantikvar Jørn HolmeKnut Arnhus fra Kystverket og arkeolog Jørgen Johannessen fra Norsk Maritimt Museum om fredningen av Blücher og hvordan vraket kan påvirke miljøet. Samtalen blir etterfølgt av omvisning i utstillingen «Fjordfortellinger» der fortellingen om «Blücher» er med.

Samarrangement med Oslofjordmuseet.  Oslofjordmuseet.  Gratis inngang. Åpen kafé.

Mer info: Blücher – vrak eller kulturminne? – Oslofjordmuseet (mia.no)

 • Tirsdag 14. februar kl 19.00:En litt annerledes scannekveld med innsamling av fjordfortellinger på Oslofjordmuseet. Ta gjerne med gamle foto tatt av, på og ved Oslofjorden, og gjerne en tilhørende fortelling. Vi hjelper deg med å scanne bildene og fortellingen din kan bli en del av Oslofjordmuseets utstilling «Fjordfortellinger». Det blir kaffe på kanna og god anledning til å mimre om både eldre og nyere tider.

Samarrangement med Oslofjordmuseet.  Oslofjordmuseet

 • Kommer senere:
Vollen historielag ønsker velkommen til et åpent møte om en lang historie med den lange tittel:

Mysteriet om hvordan to av tsar Alexander II sine verdifulle luksus-sleder havnet i Asker

Foredrag ved Mindor Hesthaug, museumsfrivillig og sledekonservator med mer, ved Asker museum.

Dette er historien om to stas-sleder som var med i jakten på rikdom, berømmelse og makt, og ikke minst misunnelse, familiekrangel, elskerinner og tyveri i en – det burde være unødig å si – dramatisk blanding. Det hele ender med mord og et spektakulært attentat, ved hjelp av Alfred Nobels nye oppfinnelse dynamitt.

Sted: Oslofjordmuseet, Vollen

Tid: Tirsdag 28. februar, klokken 19.00.

Fri adgang


Vollen historielags vårprogram 2022

Vi ønsker velkommen til en optimistisk vår med lokalhistoriske temaer

8. mars kl. 19.00: Årsmøte i Vollen historielag. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmene vil få tilsendt årsmøtepapirer i god tid. Kåseri ved Mindor Hesthaug, Asker museum: ”Hvordan kom den russiske tsarens sleder til Asker?” For medlemmer. På Oslofjordmuseet

Tirsdag 22. mars kl. 19.00: ”Mitt Vollen”, ved Eyvind Krogh, Håkavika. Krogh vokste opp som nabo til Sigrun Nansen (se for øvrig lagets årbok for 2020). På Selvikvillaen.

Søndag 24. april kl.12.00-15.00 : ”Sjælsøndag”. Vi viderefører vollenvarianten av en lokal populær påsketradisjon med å anrette blåskjell på stranda. Velkommen til prøvesmaking og veiledning. Samarrangement med Oslofjordmuseet. På stranda utenfor museet.

Søndag 24. april kl.12.00-15.00 : ”Sjælsøndag”. Vi viderefører vollenvarianten av en lokal populær påsketradisjon med å anrette blåskjell på stranda. Velkommen til prøvesmaking og veiledning. Samarrangement med Oslofjordmuseet.
På stranda utenfor museet.

Tirsdag 10. mai kl. 19.00: ”Oslofjorden – folk og fisk gjennom ti tusen år”, ved Sverre Jervell. Jervell var en av grunnleggerne av Vollen historielag, før han meldte overgang til Sørenga i Oslo. Samarrangement med Oslofjordmuseet.
På museet.

Lørdag 11. juni kl. 10.00-19.00: Kulturhistorisk utflukt med buss til grevskapet Laurvig. Medlemsekskursjon. Vår guide er Tron Wigeland Nilsen, tidligere leder for Oslofjordmuseet, som nå har slått seg ned i Stavern, der turen ender. Medlemmene vil bli informert om turopplegget i god tid.

Møtene er gratis og åpne for alle, bortsett fra medlemsarrangementene.

Det tas som vanlig forbehold om hvordan korona-epidemien utvikler seg.

Vi håper mange vil støtte oss også i kommende år:
Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok.
Familiemedlemskap kr. 400.
Konto 1503.37.30087. 


Tidligere:

Vollen historielags program høsten 2021

 Velkommen til en ny og forhåpentligvis bedre høst med lokalhistoriske temaer. 


Lørdag og søndag 14. og 15. august:
Bringebærfestivalen i Vollen.
Alle gode krefter i Vollen og omegn går sammen om å arrangere en ny Bringebærfestival. Gratis frokost ved Rema fra kl. 10.00 lørdag, og så går det slag i slag i to dager.
Se programmet på bringebaerfestivalen.no 


Tirsdag 14. september:
Medlemsekskursjon: Toftes historie og framtid.
Våre verter er lokalhistoriker Frank Tangen og kulturentreprenør og bokhandler Ronnie MAG Larsen. Påmelding. Medlemmene vil bli informert om program og påmelding i god tid. 


Tirsdag 12. oktober kl. 19.00:
Vollens tradisjonelle gartnernæring: Svenskt alt sammen?
Før og etter forrige århundreskifte fikk svenske innvandrere stor betydning for utviklingen av moderne gartneri- og hagebruksvirksomhet i Asker. Vi har invitert professor og historiker Jan Eivind Myhre til å forklare hvordan dette hadde seg, samt fem etterkommere av lokale svenske entreprenører som vil fortelle sine familiehistorier. Møtet er en del av et felles initiativ som vil se nærmere på identiteter i vår nye kommune. På Oslofjordmuseet. 


Tirsdag 9. november kl. 19.00:
Mitt Vollen, med Eyvind Krogh, Håkavika.
Krogh vokste opp som nabo til Sigrun Nansen (se for øvrig lagets årbok for 2020). På Selvikvillaen. 


Fredag 3. desember kl. 19.00:
Vårt tradisjonelle julefestmøte for medlemmer og ledsagere.
Utpakking og overrekkelse av årets årbok. På Vennely. 


Møtene er åpne for alle, bortsett fra medlemsarrangementene. 

Det tas som vanlig forbehold om hvordan korona-epidemien utvikler seg. 

Vi håper mange vil støtte oss også i kommende år: Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Familiemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087. 


Våren 2021

Hei alle venner av Vollen historielag

På grunn av fortsatte tiltak mot smitte utover våren har vi besluttet å utsette de planlagte møtene denne våren. Vi ser fram til at situasjonen bedrer seg i løpet av sommeren slik at vi kan gjenoppta møtevirksomheten til høsten.
Arbeide med årboka fortsetter, så vi har noe å glede oss til!
Følg med på vår Facebookside der det stadig skjer noe!

Tirsdag 23. mars kl. 19.00: Vollens tradisjonelle gartnernæring: Svenskt alt sammen? Før og etter forrige århundreskifte fikk svenske innvandrere stor betydning for utviklingen av moderne gartneri- og hagebruksvirksomhet i Asker. Vi har invitert professor og historiker Jan Eivind Myhre til å forklare hvordan dette hadde seg,  samt fem etterkommere av lokale svenske entreprenører som vil fortelle sine familiehistorier. Møtet er en del av et felles initiativ som vil se nærmere på identiteter i vår nye kommune. På Oslofjordmuseet.


Søndag 11. april kl. 12.00-15.00: ”Skjæl”søndag på stranda utenfor museet. Vi viderefører en lokal  folkelig tradisjon med å anrette blåskjell på stranda. Velkommen til prøvesmaking. Samarbeid med Oslofjordmuseet.

Tirsdag 20. april  kl. 19.00: Mitt Vollen, med Eyvind Krogh, Håkavika. Krogh vokste opp som nabo til Sigrun Nansen (se for øvrig lagets årbok for 2020). På Selvikvillaen.

Tirsdag 25. mai kl. 19.00: Slektsgransking – hva kan en finne ut om sin egen slekt? Slektsgransker Liv Birgit Christensen bistår oss. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 15. juni kl. 18.00: Medlemsekskursjon: Toftes historie og framtid. Våre verter er lokalhistoriker Frank Tangen og kulturentreprenør og bokhandler Ronnie MAG Larsen. Påmelding. Medlemmer vil bli invitert i god tid.

Det tas som vanlig forbehold mot hvordan korona-epidemien utvikler seg.

Arrangementene er åpne, unntatt årsmøtet og medlemsutflukten


Høsten 2020

På grunn av smittesituasjonen utsettes møtet tirsdag 10 november om slektsgransking til vårprogrammet 2021: Slektsgransking – hva kan en finne ut om sin egen slekt? Slektsgransker Liv Birgit Christensen bistår oss. På Oslofjordmuseet.


Tirsdag 8. desember kl. 19.00: Vårt tradisjonelle julefestmøte for medlemmer må utgå på grunn av folkehelsesituasjonen. I stedet arrangerer vi utpakking og overrekkelse av årets årbok, med nogo attåt, på Oslofjordmuseet. For medl. og ledsagere.


Vi håper mange vil støtte oss også i år: Årskontingenten er kr 250,- inkludert lagets årbok. Famliemedlemskap kr 400,- Konto 1503 37 30087.  Årets Bringebærfestival, som skulle vært avholdt i Vollen i helga 15.-16. august, måtte dessverre avlyses på grunn av folkehelsesituasjonen. Tirsdag 15. september kl. 19.00: «Mitt Vollen», ved Per Natvig. Som sønn av grunnleggeren av Arnestad Bruk, Ragnar Chr. Natvig og kona Lillo, var Per godt posisjonert til å følge driften av bruket og livet ellers i Vollen. På Oslofjordmuseet. Dette møtet var tidligere annonsert som å bli avholdt tirsdag 8. september på Selvik-villaen, men både tid og sted er flyttet på grunn av folkehelsesituasjonen. Tirsdag 22. september kl. 17.00 på Tofte: Medlemsutflukt: Gjensyn med ”Maud”. Prosjektleder Jan Wanggaard er vår vert. Obligatorisk påmelding til post@vollenhistorie.no. Oppmøte på Østnestangen i Tofte. Folkehelseforbehold.


Tirsdag, 13. oktober klokken 19.00 på Oslofjordmuseet ønsker Vollen historielag og Oslofjordmuseet velkommen til et samarrangement:

Hva kan gamle foto fortelle oss? Lokalhistoriske bildeskatter

Det er mange måter å lese gamle foto på: som personlige minner, samfunns-dokumentasjon, kunstneriske uttrykk, lenestolreiser, osv. Sist, men ikke minst som historisk kildemateriale. Asker har en fantastisk billedskatt fra Vollen – takket være at Finn og Randi Pedersen gjorde et forbilledlig arbeid med å samle dem inn for rundt 50 år siden. Vi har invitert Per Olav Torgnesskar, som har arbeidet mye med foto i museumsfaglig sammenheng, og Svend Aage Madsen, historielagets egen bilderedaktør, til å ta oss med på en spennende reise bak kameralinsene. Torgnesskar har arbeidet mye med fotografiske kilder i museumssammenheng, og vil snakke om foto som kildemateriale, ledsaget av illustrerende filmer. Madsen vil zoome inn – også ved hjelp av en drone – på hvordan endringer i vårt  nærmiljø illustrerer viktigheten av å ta vare på sjøl dagligdagse bilder. Presentasjonene vil bli etterfulgt av en samtale om kveldens tema. Per Olav Torgnesskar avdelingsdirektør ved Museene i Akershus, herunder Oslofjordmuseet. Svend Aage Madsen er seniorreporter i Aller media, og drifter Vollen historielags  bilde- og anekdotearkiv.


Våren 2020

På grunn av den pågående korona-epidemien utsetter Vollen historielag all planlagt møtevirksomheten for resten av våren. Møtetemaene vil bli tatt opp igjen til høsten. Den årlige Skjælsøndagen avlyses. 
 
Medlemsutflukten til Tofte og «Maud» den 14. juni vil bli vurdert gjennomført ut fra hvordan situasjonen utvikler seg. Medlemmene varslet i god tid.

GJENNOMFØRING BLIR VURDERT: Søndag 14. juni klokken 14.00: Medlemsutflukt til ”Maudheim” på Tofte. Prosjektleder Jan Wanggaard tar oss i mot. Deltakerne må komme seg til Tofte på egen hånd. Medlemmene vil bli tilskrevet om detaljer. Høsten 2020: Asker biblioteks bildeskatt om Vollen ble i sin tid samlet inn av Finn Pedersen. Vi inviterer spesielt eldre Vollenfolk til å komme og hjelpe oss med å identifisere steder og personer. På Oslofjordmuseet. Høsten 2020: Slektsgransking – hva kan en finne ut om sin egen slekt? Slektsgransker Liv Birgit Christensen bistår oss. På Oslofjordmuseet.

Onsdag 8. januar kl. 18.00: Nansentunet, Sigrun Nansen og fribyordningen

Asker kommune er i ferd med å etablere en fribyordning for forfulgte forfattere, og har rehabilitert en bygning på Nansentunet på Håkavik til formålet. Den 12. juni 2018 bestemte kommunestyret at Asker skulle bli friby for forfulgte kunstnere. Seinere samme år ble det inngått en avtale med ICORN – International Cities of Refuge Network. Sigrun Nansen (1869-1957), enke etter Fridtjov Nansen, slo seg ned på bruket Håkavik i Vollen i 1930. Etter Sigrun Nansens død i 1957 kjøpte kommunen eiendommen, som etter hvert ble kalt Nansentunet. Høsten 2019 har kommunen pusset opp sidebygningen på Nansentunet til fribybolig. Våren 2020 vil den første kunstneren, som er forfatter, flytte inn med sin familie.

Håkavik på Sigrun Nansens tid.

Kveldens program:

 • Terje Lindberg, komiteleder teknikk, kultur og fritid, vil berette om saksbehandlingen.
 • Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester, vil berette om rehabiliteringen.
 • Sonia Jensen, forfatter og journalist, vil berette om Nansentunet og Sigrun Nansen.
 • Harald Bøckman vil lede en samtale med Lilleba og Geir Børresen, som i mange år bodde på Nansentunet.

Møtet er et samarrangement med Asker bibliotek. Lettere servering. Fri adgang. På Oslofjordmuseet.   Tirsdag 25. februar kl. 19.00: Årsmøte i Vollen historielag. Vanlige årsmøtesaker. Vi har invitert leder i Heggedal og omegn historielag, Terje Martinsen, til å kåsere om heggedølingers syn på vollenfolk. Enkel bevertning. På Oslofjordmuseet. Tirsdag 24. mars kl. 19.00: «Mitt Vollen», ved Per Natvig. Som sønn av grunnleggeren av Arnestad Bruk, Ragnar Chr. Natvig og kona Lillo, var Per godt posisjonert til å følge driften av bruket og livet ellers i Vollen. På Selvikvillaen.

Program høsten 2019 for Vollen historielag:

Tirsdag 10. september kl. 19.00: ”Brobyggeren på Drammensbanene”, ved Harald Sørgaard Djupvik. Historien om Berger Guttormsen (1803 – ca. 1875), som blant annet bygde Hvalstadbrua, er samtidig en historie om de moderne tidenes inntog (!) i vår del av landet. På Oslofjordmuseet. Fredag 28. september kl. 18.00: Åpning av utstillingen ”De ga Borgersensmia evig liv”. Før Borgersensmia ble revet, målte arkitekt Einar Kolbjørnsen opp smia, korrelert med fotografier av fotograf Inge Jenssen. Med velvillig bistand fra Asker museum åpner vi en utstilling av Kolbjørnsen og Jensens arbeider på Selvikvillaen. Tirsdag 15. oktober kl. 19.00: ”Mitt Vollen”, ved Kjell Hverven. Vollengutten Hverven, som nå har rundet de åtti, vokste opp på Evjeodden. Han har ett og annet å fortelle om et langt liv i Vollen. På Selvikvillaen. Tirsdag 12. november kl. 19.00: Den nye bildeboka om Vollen NB. Det tidligere annonserte møtet den 12. november klokken 19.00 på Oslofjordmuseet om slektsgransking er utsatt til våren. Møtet den 12. november vil i stedet bli viet den nye bildeboka om Vollen, redigert av Knut Førsund. Medlemmene vil få nærmere informasjon etterhvert. ”Slektsgransking – hva kan en finne ut om sin egen slekt?” ved Liv Birgit Christensen, som har mer enn tjue års erfaring som profesjonell slektsgransker. På Oslofjordmuseet – utsatt til våren 2020. Fredag 6. desember kl. 18.00: Historielagets årlige Julefestmøte. På Vennely. Nærmere invitasjon vil komme når festen nærmer seg.

Program våren 2019 for Vollen historielag:

Tirsdag 8. januar kl. 18.00: Båtbygging i Asker. Foredrag av Jon A. Aulie. Samarrangement med Asker og Bærum historielag. På Oslofjordmuseet. MØTEAVLYSNING: Tirsdag 22. januar klokken 19.00: Historielagets skannemøte på Oslofjordmuseet tirsdag 22. Januar må dessverre avlyses på grunn av inntrufne omstendigheter. Onsdag 13. februar kl. 18.30 (Merk tidspunktet!): Fjordtrafikken i fortid og framtid (tentativ tittel). Sentrale politikere og aktører har sagt ja til å delta. Miniforedrag av Knut Larsen, leder for historiegruppa ved Nakuhel: Kavalkade over båttrafikken på Askerlandet. Møtet er et samarbeidsprosjekt mellom Vollen historielag, Vollen vel, Vollen nærmiljøsentral, Oslofjordmuseet, Oslofjordmuseets venner, Vollen marina og næringslivet forøvrig. På Oslofjordmuseet.  Tirsdag 26. februar kl. 19.00: Årsmøte i historielaget. Klikk HER for å se varsel om årsmøte 2019. Møteorden etter foreningens statutter. Etter årsmøtet forteller Jørgen Braathen, daglig leder av Vollen slipp, om sitt livs store tildragelse, Spissgatteren S/Y ”Storm”, bygget hos Anker & Jensen in 1913. (Mer om ”Storm” i historielaget årbok for 2018, s. 128-37). På Oslofjordmuseet.  Tirsdag 19. mars kl. 19.00: Østenstaddammens videre skjebne. Vi har invitert sentrale aktører til å tenke konstruktivt og se framover: Fra Asker kommune: Terje Lindberg (H), leder for Komité for teknikk, kultur fritid og Per Øystein Funderud, leder for vann og avløp i Asker kommune. For eierne av dammen: Ulf Kristiansen og Trond Andresen, hhv. leder og nestleder for styret i Østenstad DA. For aktivistene for bevaring av dammen: Øivind Løtveit og Thomas Ekeli Hansen. På Oslofjordmuseet. Søndag 14. april, Palmesøndag, kl 13.00-15.00: Historielaget og Oslofjordmuseet inviterer til Den årlige Skjælsøndagen. Vi tilbereder og smaker på årets blåskjell. På stranda ved museet.   Torsdag 25. april kl. 19.00: Nytt møte i serien ”Mitt Vollen”. På Selvik-villaen. Nærmere annonsering vil komme. Tirsdag 21. mai : “Fra ishistorie til industrihistorie.” Vandring fra Stupeng-dammen til Eternitfabrikken over Øvre Bjerkås. Guider er Ulf Dambo og Terje Madsen. Oppmøte kl. 18.00 på Bjerkåsbanen.   Lørdag 25. mai kl. 14.00: Medlemssarrangement: Vi besøker Stokkeli, hjemmet til Jens og Sylvei Evensen. Adresse: Linlandveien 15. Forhåndspåmelding. Medlemmer med ledsagere kan melde seg på til post@vollenhistorie.no når arrangementet nærmer seg. Deltakere må parkere ved Arnestad skole eller nærmere Vollen og spasere opp Linlandveien. 

Årsprogram for 2018:

Fredag 30. november klokken 19.00: Kjære medlemmer av Vollen historielag: Vi har gleden av å invitere til vårt tradisjonelle JULEFESTMØTE fredag 30. november kl. 19.00. I år vil julemøtet finne sted på gode gamle Vennely Vi byr på et rikholdig koldtbord fra Fabfood til kr. 450 pr. kuvert, inkludert velkomstdrikk. Julefestmøtet er samtidig anledningen for å gi vår førjulsgave til våre medlemmer: Årboka for 2018. • Årbokas redaktør, Morten Gisle Johnsen, pakker ut en del av innholdet i årets utgave for oss. • Julete klokkeklar sang og gitarakkompagnement ved Toril Sivertsen Tørmoen, medlem av årbokredaksjonen • I anledning Vennelys 100-årsjubileum i år: ”Vennely – hjertet i vår oppvekst”. Unge, gamle Vennelybrukere tar oss med tilbake i tid. Julefestmøtet er for lagets medlemmer, evt. med ledsagere samt innbudte gjester. Bindende påmelding til lagets sekretær Ulf Dambo på: ulf.dambo@gmail.com eller SMS til 908 20 695. Betaling til konto 1503 37 30087. Merk betaling «Jul og navn på deltagere» Vi håper du/dere har anledning til å komme!

Dersom du har epost så send den til post@vollenhistorie.no

Arrangementene er åpne og gratis, bortsett fra julemøtet

For medlemskap: Se i høyremargen på denne siden, eller se vår facebookside.

Tidligere arrangementer:

Program 2018

Tirsdag 16. januar kl. 19.00: Vi skanner dine Vollen-bilder. Per Natvig viser gamle filmsnutter fra Arnestads virksomhet og Bakkeli. På Oslofjordmuseet. Varsel om årsmøte Vi varsler om årsmøte tirsdag 13. februar kl. 19.00 på Oslofjordmuseet. Saker til behandling sendes til Ulf G Dambo, Bjerkåsveien 58, 1391 Vollen eller post@vollenhistorie.no snarest mulig.

Tirsdag 13. februar kl. 19.00: Historielagets årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. Svend Aage Madsen viser gamle turistbilder fra Vollen. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 27. februar kl. 19.00: Jan Wanggard oppdaterer oss om Mauds hjemreise. Samarrangement med Oslofjordmuseet. På museet. Tirsdag 13. mars kl. 19.00: Nytt ”Mitt Vollen”. Ved Randi Enger Bråten, som vokste opp i dagens Selvikvilla. På Nærmiljøsentralen, Selvikvillaen. Søndag 8. april kl. 12.00-15.00: Skjælsøndag. Samarrangement v/ Oslofjordmuseet. Søndag 22. april kl. 11.00-17.00: Vi besøker våre naboer i sør: Medlemsutflukt med buss til Hurum gjennom Røyken. Terje Martinsen er vår guide. Søndag 6. mai: Åpning av den renoverte utstillingen til Egil Bækvold i sidebygningen på Selvikvillaen. Arrangementet er ved Asker museum, og historielaget er med.

Søndag 27. mai kl. 12.00 KulTur mot fjorden – siste dag i kulturuka. “Veifar mot fjorden”: Åpning av veifaret Eid-Sjøvollbukta. Samarrangement med Heggedal og omegn historielag.

11-12 August: Bringebærfestivalen i Vollen.

16. september: Eva Almhjell forteller om Karin og Olav Sletto på ‘Vesleheimen’.

9. oktober: Historielaget inviterer til nytt møte i serien ”Mitt Vollen” tirsdag 9. oktober klokken 19.00 i Nærmiljøsentralen på Selvikvillaen. Denne gangen har vi invitert Erik Heineberg, en kjent Vollenprofil gjennom en mannsalder. Fri adgang, lettere servering. Velkommen

Tirsdag 6. november klokken 18.00: Velkommen til en kveld til nytte og hygge på Sekkefabrikken i Slemmestad tirsdag 6. november kl. 18.00 (NB: merk tida). Arrangementet, som er todelt, er kommet i stand gjennom et samarbeid med historielaget og selskapet Slemmestad brygge (http://slemmestadbrygge.no) Første del: Kl 18.00: ”Slemmestad i støpeskjeen”, ved Øystein Hærem, daglig leder i Slemmestad brygge. Han vil fortelle om hvordan selskapet, som står for utbygging av gamle Slemmestad med tilliggende herligheter, ser for seg utformingen av et nytt Slemmestad. Etter de signalene som har kommet i forbindelse med den forestående kommunesammenslåingen, vil Slemmestad (igjen!) bli et sentralt sted for Vollenfolk. Rikelig anledning til spørsmål og kommentarer. Denne delen er gratis og åpen for alle. Andre del: Kl. 19.30: Statsteateret viser stykket ”Aker brygge”. Statsteateret er et teaterensemble under ledelse av Gard B. Eidsvold. Deltakerne har gått sammen om å framføre Norges historie de siste tusen år (1066-2066) i ti oppsetninger. Nå er de kommet til 1980, og da sier det seg nesten sjøl at tittelen måtte bli ”Aker brygge”. Les mer på: http://statsteatret.no Vi har herved gleden av å invitere våre medlemmer, evt. med ledsagere, til denne lett burleske forestillingen. Billettprisen er kr. 150, og er subsidiert av Slemmestad brygge (normalpris kr. 250). Bindende påmelding sendes til Harald Bøckman på: Epost: harald.bockman@sum.uio.no Sms: 94 14 38 38 Billetter betales og hentes ved inngangen før forestillingen. NB: Teaterforestillingen er ikke obligatorisk, det står alle fritt om de vil delta bare på den første delen av programmet. Velkommen til en hyggelig kveld på Sekkefabrikken.

Høstprogrammet 2017

Mandag 18. september klokken 18.00: Vandring i Sjøvollbukta og på Lillehaugen – ved Asle Johansen og Ludvik Sandnes. Asle Johansen kjøpte i sin tid Walstads gartneri i Sjøvollbukta og sto for utbyggingen av området. Ludvik Sandnes var i sin tid viseadministrerende direktør i Kreditkassen, og var ansvarlig for restaureringen av Lillehaugen på nitti-tallet, da Kreditkassen eide stedet. Lillehaugen var som kjent hjemmet til Johan Anker og Nini Roll Anker. Oppmøte ved hovedhuset i det tidligere Walstads gartneri nederst i bukta. NB: Parkering på Tørkopp eller Furua, ingen parkering i Sjøvollbukta. Samarrangement med Oslofjordmuseets venneforening.

Tirsdag 10. oktober kl. 19.00: ”Min Vollen-historie”, ved Gunnar Larsen. Gunnar Larsen er sønn av Gunerius Larsen, som sammen med Christian Engebretsen var de siste som drev Båtbyggeriet i Vollen. På Vollen nærmiljøsentral, Selvikvillaen. Lett servering.

NB! Åpningen av et nytt veifar fra Eid til Sjøvollbukta, som tidligere er annonsert, er utsatt inntil videre.

Tirsdag 7. november kl. 19.00: Jens Evensen i hundre. Samtale mellom Jens Evensen jr. og Harald Bøckman i anledning jubileet. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 28. november kl. 18.00: Julefestmøte for medlemmer og ledsagere på Vito’s restaurant. Medlemmene vil bli informert om programmet på et senere tidspunkt.

Vårprogrammet 2017

Tirsdag 17. januar, kl. 19.00: Skannekveld. Vollenfolk inviteres herved til å få sine gamle fotos skannet. Skannegeneral: Svend Aage Madsen. På museet. Tirsdag 14. februar, kl. 19.00: Møte om Vollens sommergjester, med minner fra fam. Berntsen hos Bækvold, fam. Thorsrud hos Høibak, m.fl. På museet. Torsdag 9. mars, kl.19.00: Årsmøte i historielaget. Kåseri ved gartner Knut Auke: ”Blomsterdyrking i Vollen”. Lettere servering. På museet. Torsdag 6. april, kl. 17.30: Fellesarrangement. Dag Juell Pederen, Vollen historielag, Vollen vel, Oslofjordmuseets venner og Vollen slipp AS inviterer til åpning av den restaurerte ”Gudmunsenbua” på slippen kl. 1730 Søndag 23. april, kl. 12.00-14.00: Sjælsøndag. (Barnearrangement på museet starter kl. 14.00). Samarrangement med museet. På/ved museet. Søndag 14. mai kl. 12.00-15.00: Omvisning på det fredete bruket Mariero. Omvisning ved eier Egil Jakobsen. Om gårdens historie ved Harald Bøckman. Tirsdag 6. juni kl. 19.00: Gunnar Kagge kåserer om smuglertida. Kagge har nylig har utgitt boka ”Forbudstid”. Samarrangement med Asker og Bærum historielag. På museet. Onsdag 7. juni Hundreårsmarkering for ”Maud”s stabelavløpning. Foredrag ved forfatter Tor Bomann-Larsen om Amundsen og ”Maud”. Samarrangement med museet og museets venneforening. På museet. Kl. 11.00: Markering ved skipsbygger Christian Jensens familiegravsted på Asker kirkegård. Tale ved Harald Bøckman. Kl. 16.00: Åpning av Maud-utstilling på Oslofjordmuseet. Taler ved ordfører Lene Conradi og prosjektleder Jan Wanggaard i “Maud Returns Home”. Kl. 19.00: Foredrag av forfatteren Tor Bomann-Larsen: “Maud – en biografisk ekspedisjon”. På Oslofjordmuseet. Alle bilder: ©Anne Bakken Sandtveit. – Vårt mål er å få reist en skulptur utenfor Oslofjordmuseet som kan ligne på det vi ser på dette bildet, sier Anne Bakken Sandtveit. Lørdag 10. og søndag 11. juni klokken 14.00: Lokalhistoriske vandringer i skipsbygger Jensens fotspor. Oppmøte ved Oslofjordmuseet. Søndag 11. juni Kl. 19.00: Filmen “Frossent hjerte” vises på Oslofjordmuseet. Filmen er basert på Bomann-Larsens bok om Amundsen. Innledning ved regissør Stig Andersen. Alle arrangementene er gratis for publikum. Utstillingene er åpne daglig kl. 11 – 16 og under arrangementene. Oslofjordmuseet              Vollen Historielag i samarbeide med Oslofjordmuseets Venner og Heggedal og Omegn Historielag 19.-20. august 2017 Vollens Bringebærfestival. Se programmet HER


Høstprogrammet 2016

Søndag 11. september kl. 13.00: Åpning av historisk bildekavalkade om Vollen. I anledning Vollen vels hundreårsjubileum i høst har Vellet og Historielaget gått sammen om å sette sammen en bildekavalkade om Vollens historie. Åpning ved Ingrid Nilsson, direktør ved Preus museum. På Oslofjordmuseet.

Torsdag 15. september: Utflukt med buss for medlemmer og ledsagere til Hernestangen og Kornmagasinet i Røyken. I år har Røyken Historielag femtiårsjubileum, og i den anledning arrangerer vi en utflukt til vår nabo i sør. Etter omvisning på Hernestangen i Hyggen fortsetter vi til Kornmagasinet i Grettekroken og omvisning i samlingene der. Del-takerne betaler en mindre egenandel for turen. Oppmøte i Vollen sentrum kl. 17.30, retur ca. 21.00.

Søndag 9. oktober kl. 12.00: Omvisning på det fredete gårdsbruket Mariero. Introduksjon om arbeidet med å rehabilitere og restaurere bruket ved eieren Egil Jakobsen. Kort om gårdsbrukets interessante historie ved Harald Bøckman. Stedet har adresse Mariero-veien 14. NB: Kom helst til fots.

Tirsdag 8. november kl. 19.00: “Vollenminner”. Vi viser bilder fra livet i Vollen og menneskene der på storskjerm, og trenger Vollenfolks hjelp til å identifisere personer, steder og situasjoner. Ta gjerne med bilder som dere vil ha skannet eller restaurert eller vist fram. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 29. november kl. 19.00: Julefestmøte for medlemmer og ledsagere. Utdeling av historielagets årbok for 2016. Kåseri og underholdning. Meny, pris og detaljer vil tilflyte medlemmene etter hvert. På Vito’s på Vollen Marina.

Torsdag 8. desember kl. 19.00: Maud hever seg Sammen med Oslofjordmuseet har Vollen Historielag gleden av å invitere til en orientering om arbeidet med å bringe polarskuta Maud hjem til Vollen, førstkommende torsdag, 8. desember, klokken 19.00 på Oslofjordmuseet.


Vårprogrammet 2016:

Torsdag 2. juni kl. 18.30 åpner Asker og Bærum historielag den nylig restaurerte smia på Vøien gård. Asker musikkkorps spiller, servering fra nyrestaurert bakerovn. Parkering ved Sem Sag. http://abhistorielag.no Lørdag 4. og søndag 5. juni fra 12.00 til 16.00 arrangerer Røyken historielag familiedag på Hernestangen friområde ved Drammensfjorden med variert program. En del av feiringen av historielagets femtiårsjubileum. http://www.historielaget.no Søndag 12. juni kl. 12.00: Vårens siste arrangement for medlemmer av Vollen historielag er et besøk til familien Krogh i Delebukta (bukta mellom Rabben og Elnestangen). Det er en “klassisk” ferie- og strandeiendom som har vært i familiens eie i over hundre år. Eyvind Krogh vil fortelle om Delebukta og menneskene der. Krogh er nabo til Håkavika gård, der Fridtjov Nansens siste kone, Sigrun, bodde. Historielaget byr på lettere servering. Oppmøte kl. 12.00 på parkeringsplassen på Vollen skole (mot Håkavikveien).


Onsdag 17. februar kl. 19.00: ”Med ’Preciosa’ på jordomseiling – førti år etter.” Foredrag ved Dag Juell Pettersen. Den 6. juni 1975 la fire unggutter ut på en jordomseiling som kom til å vare i seks år. Det var den tredje jordomseilingen med seilbåter. Båten, den 54 fot lange ”Precioca”, var konstruert av Dag Juell Pettersen og bygget i aluminium. Mange Vollenfolk vil huske det glinsende skroget som tok form på Pettersens slipp i Vollen. På Oslofjordmuseet. Tirsdag 8. mars kl. 19.00: 1. ”Glimt fra Børsholmens historie.” Foredrag ved Lasse Naumann. 2. Årsmøtet til Vollen historielag for 2015. Første del er åpen for alle, andre del bare for medlemmer. Lasse Naumann er æresmedlem i Asker seilforening, og var i sin tid med på å starte Asker sjøskole sammen med Terje Wold. På Oslofjordmuseet. Søndag 10. april kl. 12.00-15.00: ”Sjælsøndag” utenfor Oslofjordmuseet. Anledning til å prøve seg å tilberede blåskjell. Samarrangement med museet. (Om ruskevær koker vi blåskjell innendørs). Ta gjerne med eget kokeutstyr, vi holder blåskjell. Søndag 24. april: Ekskursjon til Rjukan og industriarbeidermuseet på Vemork. Vollen historielag og Heggedal og omegn historielag arrangerer tur til Vemork-museet på Rjukan. Turen er åpen for alle interesserte. NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM på Vemork byr på spennende historie både fra krig og fred. Rjukan har kommet på Unescos verdensarvliste. Begge deler er absolutt verdt et besøk! Avreise fra Heggedal sentrum søndag 24. april kl. 09.30 med god turbuss. Gratis parkering på sentrumstomta i Heggedal. Guidet omvisning, film og lunsj på Vemork. Tilbake ca. kl. 19.00. Pris, inkludert reise, omvisning og lunsj, kr. 380,- betales inn til konto 1503.13.55653.Bindende påmelding innen 1. april til Marit Fugleberg Flåto, maritff@hotmail.com eller telefon 66 79 76 28 / 93 05 34 34. Søndag 29. mai kl. 12.00: Åpning av det gamle veifaret mellom Gui og Vollenbukta med påfølgende vandring. Oppmøte på Guibekken. Avsluttes på Vollen marina. Samarrangement med Heggedal og omegns historielag. En del av Asker kulturfestival. Søndag 12. juni kl. 12.00: Medlemsarrangement: Besøk til familien Krogh i Hagabukta. Eyvind Krogh ”tegner og forteller” om Delebukta og menneskene der. Lettere servering. Oppmøte og avmarsj kl. 12.00 ved parkeringsplassen på Vollen skole (mot Håkavikveien).

I 2015 arrangerte vi følgende møter, vandringer og utflukter:

Tirsdag 1. desember kl. 19.00: Julefestmøte for historielagets medlemmer. Kåseri ved Tor Kristian Østeby: ”Juleskikker i Asker”. Utdeling av historielagets årbok for 2015 ved redaktøren, Morten Gisle Johnsen. Underholdning. På Vito’s på Vollen marina. Grimeland-og-EvensenTirsdag 3. november kl. 19.00: “Joseph Grimeland: ‘Jeg vil alltid forbli ydmyk overfor livet’.” Foredrag om Vollenkunstneren Joseph Grimeland (1916-2002), ved kunsthistoriker og filmregissør Stig Andersen. Visning av Andersens film om Grimeland: “Roma – den skjønneste byen i verden” fra 1986. På Oslofjordmuseet. Bildet viser Joseph Grimeland og Jens Evensen i hagen til Tore Sigernes i Vollen i 1999 i forbindelse med åpningen av skulpturhagen til Sigernes, som inneholder to av Grimelands kjente verk, ”Steinkasteren” (sees til venstre) og ”Tone”. Foto: Tore Sigernes. Søndag 11. oktober kl. 12.00: Vandring langs første etappe av prosjektet “Veifar mot fjorden”:
 Dalveien fra Heggedal fabrikker til Sjøstrand. Vi starter på gamle “Ullvaren” i Heggedal. Åpning ved ordfører Lene Conradi. Foredrag ved Ann Kristin Engh, museumsansvarlig i Statens veivesen, Oslo. Enkel servering på Sjøstrand gartneri etter endt vandring. Slå dere sammen for returtransport. Tirsdag 6. oktober kl. 19.00: Vi skanner dine historiske bilder. Sitter du på bilder som kan være av lokalhistorisk interesse? I så fall er du sikkert ikke alene. Historielaget inviterer alle som har gamle og nye fotoer de gjerne vil ha skannet og lagret elektronisk. Gamle bilder kan få nytt liv i fotoredigeringsprogrammer. Vi skanner og lagrer, dere disponerer. På Oslofjordmuseet. Onsdag 23. september kl. 19.00: “Lokalhistorisk skråblikk på vår vakre skjærgård”, ved Freddy Nilsen. Asker- og Bærumsfolk vil kjenne Nilsen som en trofast formidler av lokalhistorie gjennom sine 42 år som journalist i Stikka. Blant hans andre meritter er også å være med på å utarbeide Asker og Bærums-leksikonet, med ansvar for blant annet maritime navn. På Oslofjordmuseet. Medlemsutflukt på Oslofjorden med «Rigmor» onsdag 27. mai fra klokken 16 til 21. my7r-Rigmor ny skuteside i Middagsbukta copy Vårens til bud til våre medlemmer var en forsommerutflukt på fjorden med Bjørn Salomonsen, som driver ”Rigmor” og ”Rigfar”, som guide. Fjorden har mye å by på kulturhistorisk. Avgang fra ”Steinbrygga”, det vil si Hurtigbåtbrygga, klokken 16.00. Turen gikk over fjorden og langs Nesoddlandet inn til Hovedøya, Bjørvika med Operaen og Barcodebygningene, før vi vendte og snodde oss mellom øyene i Vestfjorden og tilbake til Vollen. Prisen pr. snute var kr. 350. Det inkluderte selve turen, velkomstdrikke, samt bagett med kaffe/ te. I tillegg var øl, vin og mineralvann å få kjøpt ombord. Medlemmer kunne ha med seg ledsagere til samme pris.

Tirsdag 24. februar kl. 19.00: “Maud i bevegelse”, ved Jan Wanggaard. Flere enn Vollenfolk er svært spente på hvordan det går med det ambisiøse prosjektet med å bringe polarskuta ”Maud” tilbake til Vollen. Prosjektleder Jan Wanggaard oppdaterer oss om hva som er oppnådd og hvordan planene framover ser ut. Etter foredraget avholder Vollen historielag sitt årsmøte for 2014. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 17. mars kl. 19.00: ”Vollen sentrum i sentrum”. Espen Tandberg fra Tandberg Eiendom forteller om planer og tanker om utbygging av Vollen sentrum. Møtet er et samarrangement mellom Vollen vel og historielaget, i forlengelse av Vellets årsmøte. På Vennely.

Lørdag 11. april kl. 13.00: “Sjælkoking i fjæra”. Demonstrasjon av blåskjellkokingens kunst ved Harald Melvold. Muligheter for å prøve egne ferdigheter. Video og bilder fra slemmestadfolkets ”Sjæltorsdag”, ved Rolf Mulen Karlsen. På Oslofjordmuseet.

isdamSøndag 26. april: ”Isdammene i Bjerkås og Vollen og virksomheten rundt dem.” Historielagene i Vollen og Heggedal og omegn inviterer til vandring fra Bjerkås til Vollen. Oppmøte ved Rimi-butikken på Bjerkås kl. 12.00. Turledere: Terje Martinsen og Terje Madsen.

Tirsdag 5. mai kl. 19.00: «Askermål i brytning», ved Ernst Håkon Jahr. Det tradisjonelle askermålet har stått og står under sterk påvirkning fra to ulike varianter av oslomål. Ernst Håkon Jahr er professor i nordisk og tidligere rektor ved Universitetet i Agder. Han har blant annet forsket på norsk talemål. På Oslofjordmuseet.

I 2014 arrangerte vi følgende møter, vandringer og utflukter:

Lørdag den 16. august arrangerer vi Vollens andre Bringebærfestival, sammen med våre tidligere samarbeidspartnere.

Tirsdag 9. september kl. 18.00: Geologisk vandring i Vollen ved Johan Fredrik Bockelie. Bockelie er en av Norges mest profilerte geologer, og kjenner Vollen-områdets geologi bedre enn noen annen. Han er tilknyttet Universitetet i Oslo, og er også engasjert i oljeleting på norsk sokkel. Han er videre ledende i planene for Geoparken ved Semsvannet. Vandringen begynner kl. 18.00, og varer i to timer. Oppmøte ved Vollen gamle brygge.

Mandag 6. oktober kl. 18.00: Vi feirer Alf Prøysens 100-års jubileum med et fellesarrangement med de andre historielagene i Asker og Bærum. Oppmøte ved Vøyen gård kl. 18.00. Turen går forbi Vøyensmia og ned til NaKuHel på Sem, der det blir et variert program.

Tirsdag 21. oktober: «Dampskipstrafikken i Vestfjorden i gamle dager fra Christiania til Røken», ved Knut Larsen. På Oslofjordmuseet kl. 19.00.

Tirsdag 18. november: «Heggedalsblikk på Vollen», ved Terje Martinsen. På Oslofjordmuseet kl. 19.00.

Tirsdag 2. desember: Medlemsmøte på Vennely kl. 19.00 med middag og utdeling av historielagets årbok for 2014.

25. februar: Professor Tom Schmidt: «Hva gamle stedsnavn kan fortelle om Askers bosetningshistorie». Kl. 19.00 på Oslofjordmuseet.

Etter møtet: Historielagets årsmøte, for medlemmer

26. mars: Museumsbestyrer Rolf «Mulen» Karlsen: «Oppvekst i Slemmestad». Kl. 19.00 på Oslofjordmuseet.

24. april: «Vollen under 2. verdenskrig». Fellesmøte med Vollen pensjonistforening. Kl. 18.00 på Vennely.

Søndag 4. mai klokken 12: Historisk vandring fra Slemmestad til Heggedal sammen med Heggedal og omegn Historielag, som en del av Kulturuken i Asker 2014. Vi starter fra Slemmestad ungdomsskole, følger deler av den gamle oldtidsveien, og går over Bø og Stokker ned til Heggedal fabrikker. Turen tar 3-4 timer. Ta med mat og drikke. Turguide: Terje Martinsen. Transport organiseres tilbake til Slemmestad skole. På fabrikken blir det enkel servering. Klokken 16.30: Foredrag ved Tor Kristian Østeby: «1814 sett fra Asker».

1. juni: Medlemsutflukt med buss til Eidsvollsbygningen, med omvisning. Turen koster 350 kroner, som inkluderer buss, omvisning og lunsj. 

Programmet for høsthalvåret 2013 så slik ut:

Lørdag 17. august: Historielaget arrangerer Vollens første Bringebærfestival i samarbeid med flere lokale organisasjoner. Onsdag 18. september: Medlemsmøte. Samarrangement med Asker og Bærum historielag og Heggedal og omegns historielag: Omvisning på Oslofjordmuseet. Kl. 18.00. Tirsdag 15. oktober: Åpent møte med foredrag av Ola Holst, Konglungen: ”Sjømannskulturen i Asker”. Auditoriet, Oslofjordmuseet, kl. 19.00. Torsdag 21. november: Åpent møte med foredrag av Per G. Norseng, Norsk maritimt museum: ”Natur-is fra Oslofjorden i en moderne europeisk logistikk- og kostholdsrevolusjon.” Auditoriet, Oslofjordmuseet, kl. 19.00. Tirsdag 10. desember: Medlemsmøte (”Julebord”) på ”Mads og Martin”. Kåseri ved Øystein Øgaarden: ”Livet på Lundegården før i tida”. (Lundegården er der hvor Mads og Martin holder til i dag). Lansering og utdeling av Vollen historielags første Årbok, ved redaktøren, Morten Gisle Johnsen. Bindende påmelding. Kl. 19.00.

Møter vårhalvåret 2013:

30. januar: Harald Sørgaard Djupvik: ”Slektsgransking”. Kl. 19.00 på Vollen ungdomsskole 26. februar: Arkitekt Ingebjørg Skaare: ”Byggeskikk i Vollen før og nå”. Kl. 19.00 på Vennely. Etter foredraget avholdes årsmøtet for 2012. 12. mars: Vi blir invitert innenfor veggene på Oslofjordmuseet . Kl. 19.00. Medio april: Gjensyn med gamle Gisle skole. Tidligere lærere inviterer. Klokka ringer presis kl. 19.00. 28. april: Historievandring fra Gjellum til Vollen – i samarbeid med Heggedal og omegn historielag. En del av Kulturuka i Asker. Kl. 13.00. 7. mai: Bjerkås – noe for seg sjøl. Vandring ved bjerkåsingene Bjørn Østenstad, Jørn Rønnning og Terje Madsen. Fra idrettsbanen kl. 19.00.

2 kommentarer om “Aktiviteter

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s